Żuraw warsztatowy - uniwersalne rozwiązanie transportowe

Żuraw warsztatowy - uniwersalne rozwiązanie transportowe

Wiele prac transportowych w firmach rozmaitych branż przemysłu toczy się w zwartym obrębie jednego stanowiska pracy. Doskonałym rozwiązaniem staje się w takiej sytuacji wieloczynnościowe urządzenie dźwignicowe, zwane popularnie żurawikiem warsztatowym. Żuraw warsztatowy to miejscowe rozwiązanie dźwignicowe, umożliwiające realizację zadań transportowych na określonym obszarze wykonywanych prac. U producentów dostępne są rozmaite typy żurawików warsztatowych, które umożliwiają dokładne dostosowanie urządzenia do istniejących indywidualnych potrzeb. Najpowszechniejszym typem żurawia warsztatowego jest żurawik warsztatowy słupowy. Jego konstrukcja zbliżona jest kształtem do żurawia budowlanego.

Żurawie słupowe montowane są najczęściej na podbudowie lub bezpośrednio do podłoża przy użyciu złączy oraz panelu przyłączeniowego. Żurawie tego typu wspierają prace transportowe na dużym obszarze, co jest wynikiem ich szerokiego zakresu pracy. Najczęstsze żurawie warsztatowe słupowe mają obrót wysięgnika w zakresie 270o, możliwe jest także ich wykonanie z obrotem 360o. Żurawie warsztatowe o konstrukcji słupowej mają napęd obrotu ręczny bądź elektryczny – ten ostatni jest stałą opcją w żurawikach o pełnym obrocie. Równie częstym typem żurawików warsztatowych są żurawie przyścienne. W odróżnieniu od żurawików słupowych są montowane bezpośrednio na pionowych częściach konstrukcji budynku – ścianie nośnej lub słupach stalowych i betonowych o odpowiedniej wytrzymałości. Jest to cecha, która pozwala na zastosowanie tych urządzeń zawsze tam, gdzie niewykonalne jest zamontowanie żurawia słupowego. Żurawie warsztatowe tego typu montowane są na ogół na pojedynczych stanowiskach pracy bądź przy maszynach i innych urządzeniach.

Tak żurawie warsztatowe słupowe, jak i przyścienne mogą mieć dwojaką konstrukcję wysięgnika. W tym temacie mówić można o żurawikach warsztatowych wspornikowych oraz żurawiach z odciągiem. Użycie wspornika umożliwia osiągnięcie maksymalnej wysokości unoszenia, dobrze sprawdza się więc w niskich pomieszczeniach. Użycie odciągu daje natomiast urządzenie o mniejszej wysokości unoszenia, ale znacznie lżejsze niż w przypadku żurawika ze wspornikiem o tym samym wysięgu i udźwigu, co żurawik wspornikowy. Żurawie warsztatowe umożliwiają wykonywanie różnego typu prac transportowych – podnoszenie wszelkiego typu części oraz manipulowanie nimi, wspomagają też wszelkie prace przeładunkowe i naprawcze. Znajdują zastosowanie zarówno jako osprzęt hal produkcyjnych i zakładów wytwórczych, jak i warsztatów i magazynów.

Podobne

Park z licznymi ozdobami

Park z licznymi ozdobami

Tak. Park może być tradycyjny i może być wyjątkowy. Zdarza się, że ktoś od czasu do czasu stworzy co...
Czym się bawią dzieci?

Czym się bawią dzieci?

Jeśli nasze dzieci wolą bawić się czymś innym niż zabawkami, to nie ma ku temu przeszkód, lec...
Najważniejszy zakup w życiu

Najważniejszy zakup w życiu

Każdy dokonuje w swoim życiu bardzo wielu rozmaitych zakupów. Co niektóre z nich są sz...