Pracownik z zewnątrz

Pracownik z zewnątrz

Mogło by się wydawać, że dla firmy nie ma nic bardziej „wewnętrznego” niż jej pracownicy. W końcu bardzo często mówi się, że pracownik to właśnie jest firma. Paradoksalnie, tak dla dużych, jak i dla małych firm, bardzo korzystnym rozwiązaniem może być zatrudnienie pracowników w podejściu pośrednim, czyli wynajmowanie ich pracy w specjalnych firmach zajmujących się użyczaniem pracowników. Czasami określa się je mianem agencji pracy tymczasowej, chociaż to określenie często używane jest także w przypadku firm pośredniczących w poszukiwaniu zatrudnienia i nie należy mylić tych dwóch rodzajów działalności.

 

Obciążenie pracownikiem (zatrudnienie na umowę o pracę to zobowiązanie długoterminowe)

Pracownik we współczesnej nie jest już nawet zasobem ludzkim, jak to się określało do niedawna, a kapitałem ludzkim. Zmiana nazewnictwa związana jest ze zmianą pozycji człowieka w teorii ekonomii. Przynajmniej jeśli chodzi o teorię ekonomii. Nie jest już narzędziem, przy pomocy którego wytwarza się dobra, ale staje się kapitałem pomnażanym w czasie działalności gospodarczej. Sęk w tym, że posiadanie takiego kapitału w firmie wiąże się z wieloma problemami i z ryzykiem. Najważniejszą kwestią jest to, że kapitał ludzki jest bardzo mało płynną formą kapitału. Nie można ludzi zwalniać i zatrudniać w miarę potrzeb i konieczne jest planowanie zatrudnienia w dłuższej perspektywie. Można zatrudnić na dwie umowy czasowe, ale następna już musi być na czas nieokreślony, co powoduje bardzo wiele skutków prawnych. Można to jednak obejść.

 

Nasz pracownik nie pracuje dla nas

Jeśli firma wejdzie we współpracę z agencją pracy tymczasowej, otrzyma od niej pracowników wykonujących określone zadania w takim samym trybie, jakby byli oni zatrudnieni na umowę o pracę w firmie. Ich pracodawcą jest jednak agencja, która zazwyczaj zatrudnia pracownika tylko na krótki czas, co oznacza, że jeśli zapotrzebowanie na jego pracę w firmie jest bardziej długotrwałe, po jakimś czasie zastąpi go inna osoba. Wiąże się to z oczywistymi problemami, ale jeśli nie przeważają one nad kosztami i ryzykiem zatrudnienia kogoś na stałe, opcja jest jak najbardziej kusząca. (pracownicy pozyskani w tym trybie mogą się często zmieniać)  

Podobne

Z jakimi kłopotami musi się zmagać branża budowlana?

Z jakimi kłopotami musi się zmagać branża budowlana?

​Z jakimi problemami powinna się zmagać dzisiaj branża budowlana? Czy wynikają one z kryzysu jaki ni...
Czym się bawią dzieci?

Czym się bawią dzieci?

Jeśli nasze dzieci wolą bawić się czymś innym niż zabawkami, to nie ma ku temu przeszkód, lec...
Odzież patriotyczna - czy warto?

Odzież patriotyczna - czy warto?

W współczesnych czasach ojczyzna i wartości z nią powiązane nie są zanadto dobrze rozpowszech...